Asun avoliitossa Tampereen Teiskossa.

Olen  iloinen, avoin sekä empaattinen, yhteiskunnallisesti aktiivinen, työtön sosiaali-ja terveysalan ammattilainen.

Koulutukseltani olen psykologi, sosiaalityöntekijä, esteettömyyskartoittaja ja tammikuussa 2018 myös työkykykoordinaattori.

Olen ollut kolmesti (2008, 2012, 2017) kuntavaaliehdokas Tampereella. Valtuustoon en ole päässyt kertaakaan, mutta kaikenlaista oppia, uusia tuttavuuksia ja yhteistyöverkostoja, tunnettavuutta sekä näkyvyyttä olen kyllä vaaliem myötä saanut. Minulle tärkeitä teemoja vaaleissa ja muutenkin ovat aina olleet:

yhdenvertaisuus, tasa-asvo, esteettömyys, saavutettavuus, osallisuus, kuulluksi tuleminen ja esitetyn mielipiteen/palautteen aito huomioiminenAjatukseni on, että kaikki pystyvät tekemään esim. töitä tai toimimaan muuten täysivaltaisena osana yhteiskuntaa, sillä tavalla kuin kukin haluaa. Kunhan mahdolliset erityistarpeet ollaan valmiita ottamaan riittävässä määrin huomioon.

Olen kuulunut Tampereen kaupungin vammaisneuvostoon sekä sen alaiseen esteettömyystyöryhmään vuodesta 2013 lähtien. Olen jäsenenä myös Työklinikka-projekti (Tampereen kaupunkilähetys) ja Mutkikas polku aikuisuuteen-hankkeen (Kehitysvammaisten palvelusäätiö) ohjausryhmissä. Nämä projektit paneutuvat kehitysvammaisten henkilöiden arkeen ja koulutus- sekä työllistymismahdollisuuksiin. Näiden virallisten edustusten lisäksi olen aktiivinen vammaisalan järjestötoimija Tampereella. Osassa järjestöistä olen toiminut/toimin hallitustasolla asti. Olen mm. Pirkanmaan CP-yhdistys ry:n varapuheenjohtaja.

Aktiivisen vaikuttamistoiminnan vastapainona pidän kodin rauhasta, koirista, elokuvista, teatterista, musiikista ja tanssimisesta.

Minulla on voimakas halu ja tarve vähempiosaisten ja eriarvoisuutta kokeneiden aseman parantamiseen. Tahdon saada myös näiden ryhmien äänen ja mielipiteet kuuluviin kuntademokratiassa ja päätöksen teossa. Siksi olen ja haluan olla niin monessa mukana. Pyrin omalla esimerkilläni ja toiminnallani (itsekin liikuntaesteisenä) muuttamaan ihmisten asenteita ja sitä kautta koko yhteiskuntaa nykyistä sallivammaksi ja yhdenvertaisemmaksi.

Mikään erityisyys, poikkeavuus tai vamma ei missään tilanteessa oikeuta

henkilön eriarvoiseen tai epätasa-arvoiseen kohteluun.

Halutessasi tavoitat minut:

e-mail: janna.maula(at)fingin.fi

Facebook: www.facebook.com/janna.maula

Twitter: https://twitter.com/JannaMaula